دیروز رفتم دکتر متخصص، دیدم ویزیتش 160 هزار تومان شده! به دکتر گفتم: اگر تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه وگرنه خودت بگرد پیداش کن!😜 والااینهمه پول میگیرن جای درد هم خودمون باید بگیم!😐😂 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در […]

دسته بندی لطیفه ها