شادباش بخند – از وقتی خودم آشپزی میکنم می فهمم مادرم چه صبری داشته، من اگر غذا بپزم و یکی بگه من نمیخورم و اینا چیه و اینا.. یه جوری با پشت ملاقه میزنم تو دهنش که تا آخر عمر با نی آب بخوره!! همیشه شاد باش و بخند، وب […]

دسته بندی لطیفه ها