شادباش بخند – هر وقت خیلی نا امید میشم، میرم کارت ملی هوشمندم رو نگاه میکنم و میگم: خیلی ها همین رو هم ندارن، برو خدا رو شکر کن همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا […]

دسته بندی لطیفه ها