شادباش بخند – ‏بچه بودم تو مدرسه یه بار پرسیدن بزرگ شدی دوست داری چیکاره بشی؟گفتم رییس به باند خفن مواد مخدرهمه برگاشون ریخت تا یه هفته هر روز بابامو مدرسه میخواست واس صحبت راجب من… یه روز‌ اومد خونه گفت پسر گاو دیدی؟اون با گاو بودنش میفهمه کجا ما […]

دسته بندی لطیفه ها