شادباش بخند – زندگی آدمای پولدتر فقط از دور قشنگه، واردش که بشی میبینی از نزدیک خیلی قشنگتره …😁😁   چیه انتظار داشتی بگم نه پول خوشبختی نمیاره ، پول چرک کف دسته ….از این خبرا نیست من میخوام تو لامبورگینی گریه کنم به جای پرایدوالا :))))) همیشه شاد باش […]

دسته بندی لطیفه ها