شادباش بخند – شادباش میره امتحان گواهینامه بده چندبار رد میشه.😐 بعد تو راه پلیس👮 جلوش رو میگیره میگه گواهینامه🙄 شتدباش میگه: دادین که میخواین 😐 نه واقعا دادین که میخواین😡😁😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه […]

دسته بندی لطیفه ها