شادباش بخند – سوال عاشقانه شادباش از همسرشگلم از زندگی با من… مثل سگ پشیمونی یامثل خر داری کیف میکنی؟!😀😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس جدی نگیرید و فقط شاد […]

دسته بندی لطیفه ها