شادباش بخند – میدونی فرق پراید و پورشه چیه؟ تو پراید عزراییل میشینه کنارت برات غزل خداحافظی میخونهتو پورشه حوری میشینه کنارت برات غزل عاشقونه میخونه نخند این نتیجه سالها تجربه بنده س😐😂😅😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد […]

دسته بندی لطیفه ها