شادباش بخند – ‏فکر کن رفتی رستورانِ گرون قیمت…موقع پول دادن پیشخدمت میگه:نوشابه شما رو اون آقا حساب کردن تامین اجتماعی هم دقیقاً همینجوری هزینه بیمارستانو میده😐😂 تبلیغات: اگر دوست دارید برای آینده فرزندتون یک حقوق ماهیانه منظم دست و پا کنید و یا برای خودتون یک بازنشستگی مکمل داشته […]

دسته بندی لطیفه ها