شادباش بخند – امروز دیدم ﭘﺸﺖ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : Go With With ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﯽ تحقیق ﻭ ﺗﻔﺤﺲ ﺩﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻫﺴﺖ :ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺑﺎ!Go = بروWith = باWith = با اینجا پر از ﻧﻮﺍﺑﻐﻪ 😎😂 به ایستاگرام شادباش بخند بپیوندید: shadbash bekhand (@shadbashbekhand.ir) • Instagram photos and […]

دسته بندی لطیفه ها