شادباش بخند- سکه شده ۱۱ تومن، هر یه ساعت یک بار بزن پس گردن شوهرت بگو ظرفا یادت نره بچه خوشگل!! البته خانم های ما با ظرفیت تر از این حرفان!!! همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه […]

دسته بندی لطیفه ها