شادباش بخند – منطق مامانم: اگر امروز بهت خوش گذشت، دیگه فردا نباید بهت خوش بگذره! یعنی اگر بگی حوصلم سر رفته، میگه مگه دیروز با دوستات بیرون نبودی؟! همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا […]

دسته بندی لطیفه ها