شادباش بخند – یه شوهر خوب اینو میذاره جلو خانمش و میگه عزیزم تا من میرم ظرفا افطارو بشورم و غذا سحر رو درست کنم تواَم اینارو بخور تا جون بگیری😘☺️ همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه […]

دسته بندی لطیفه ها