شادباش بخند – امروز داشتم روزنامه میخوندمکلی از مضرات قلیون نوشته بود خیلی ترسیدم!!! بچه ها بیایین بهم قول بدیم دیگه هیچ وقتروزنامه نخونیم همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس جدی […]

دسته بندی لطیفه ها