شادباش بخند – خانم بسیار چاقی سوار اتوبوس شد، فضولی از سرنشینان فریاد زد: نمیدانستم این اتوبوس مخصوص فیل هاست! زن با خونسردی پاسخ داد: خیر آقای محترم….این اتوبوس مانند کشتی نوح است ؛فیلها و خرها با هم سوارش میشوند!🐴🐘😂😂🤚🏻👌🏻 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند […]

شادباش بخند- فیل ها میتوانند طوفان را از فاصله ۲۴۰ کیلومتری تشخیص دهند. اونوقت برای ما یکی تو جمع میجوسه هیشکی نمیتونه تشخیص بده کار کیه… آخرش هم می اوفته گردن من همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و […]

دسته بندی لطیفه ها