شادباش بخند – یروز یه مشتری با بچش اومد تو مغازه،هر چی میدید میخواست،مامانش به من اشاره کرد بگو اینا فروشی نیست. بعد به بچش گفت عمو اینارو نمیفروشه،بچه هم نه گذاشت نه برداشت گفت عمو گوه خورده😶😶😶 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از […]

دسته بندی لطیفه ها