شادباش بخند – ‏از معجزه های زبان فارسی اینه که این جمله رو هرجور بنویسی و بخونی یک معنی میده: باشه میام پسپس میام باشهمیام باشه پسباشه پس میامپس باشه میام به ایستاگرام شادباش بخند بپیوندید: shadbash bekhand (@shadbashbekhand.ir) • Instagram photos and videoss

دسته بندی لطیفه ها