شادباش بخند – مامان شمام یهویی میاد در اتاقتنو وا میکنه یه نگاه به همه جا میندازه و یجوری نگات میکنه که انگار تموم خطاهای عمرتو فهمیده و میخواد بکشتت و بعد همونجوری که زل زده بهت بدون هیج حرفی عقب گرد میکنه و میره بیرون و درم نميبنده؟!😐 به […]

دسته بندی لطیفه ها