شادباش بخند – دخترا بیاین میخوام نصیحتتون کنم : هر وقت تو یه مهمونی یه خانومی ازتون پرسید چرا هنوز شوهر نکردی؟ بهش بگین : چون عشق اول و آخرم شوهر تو بود 😏تا باشه دیگه ازین فضولیاا نکنه 😆😋😋😝 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای […]

شادباش بخند – ما حتی رومون نمیشه با پلاستیک افق کوروش بریم فروشگاه رفاه، بعد شما چطوری به عشق تون خیانت می کنید.؟؟!!! تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در آینده و پوشش های کامل بیمه حوادث و عمر برخوردار شوید […]

شادباش بخند – تو پاساژها دقت کردینبعضی مردا دست خانومشونو میگیرن… چون اگه دستشو ول کنن میرن خرید میکنن.رمانتیک بنظر میرسه ولی در حقیقت حرکت اقتصادیه😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، […]

شادباش بخند – راستی ! می دونستی عاشق که باشی پوکی استخوان نمی گیری؟ می دونستی عشق سرشار از کلسیمه؟   چون عشق کشکه، کشک!!   همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، […]

شادباش بخند – ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : شیرِ ﺗﺮﺵ ﺷﺪﻩﺑﺮﯾﺰﻣﺶ ﺳﻄﻞ آشغال؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺣﯿﻔﻪ، ﺑﺪﻩ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﺸﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ!😁😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس […]

دسته بندی لطیفه ها