شادباش بخند – تا چند وقت پیش فکر میکردم اسمم زهره هست هروقت مامانم میخواست بیدارم کنه میگفت: پاشو ظهره همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس جدی نگیرید و فقط شاد […]

دسته بندی لطیفه ها