شادباش بخند- فیل ها میتوانند طوفان را از فاصله ۲۴۰ کیلومتری تشخیص دهند. اونوقت برای ما یکی تو جمع میجوسه هیشکی نمیتونه تشخیص بده کار کیه… آخرش هم می اوفته گردن من همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و […]

دسته بندی لطیفه ها