شادباش بخند – ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻣﯿﮕﻢ : شیرِ ﺗﺮﺵ ﺷﺪﻩﺑﺮﯾﺰﻣﺶ ﺳﻄﻞ آشغال؟ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺣﯿﻔﻪ، ﺑﺪﻩ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺍﺻﻼ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﺸﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ!😁😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس […]

دسته بندی لطیفه ها