شادباش بخند – چرا تو مدرسه و دبیرستان اون همه شعر حفظی میکردن توکلمون؟ به شخصه فقط:” گل همه رنگش خوبه -بچه زرنگش خوبه-توی کتاب نوشته- تنبلی کار زشتهتنبل همیشه خوابه-جاش توی رخت خوابه… یادم مونده🤦🏻‍♂️خوشم میاد با ریتمم میخونی😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند […]

دسته بندی لطیفه ها