شادباش بخند – به علت گرانی و خالی بودن جیب آقایون بانک مرکزی به مناسبت روز زن کارتهای آفرین ، صدآفرین ، هزارو سیصد آفرین ، همسر خوب و نازنین چاپ کرد!😝😝 پیشاپیش روز زن مبارک 😍😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به […]

دسته بندی لطیفه ها