مردآمریکایی: فرشتم چقدر خوشگل شدی انگلیسی: باربی من چقدر بهت میاد مرد فرانسوی: عشقم یکبار دیگه عاشقت شدم شادباش: من برم کارکنم پول دربیارم که تو بری .وه بریزی توی سرت همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه […]

دسته بندی لطیفه ها