شادباش بخند – من مامان‌بزرگم ۱۰۷ سالشه ۹ ساله داره دیالیز میشهصبح به صبحم رژشو سُرمَشو ادکلنشو‌ میزنه و روزشو شروع میکنهرمزش اینه فقط: هرچی رو که دوس نداره نمیشنوههرکی رو که دوس‌ نداره‌ نمیشناسه همین😅 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ […]

دسته بندی لطیفه ها