شادباش بخند – زنه به شوهرش میگه داری میای خونه سرراه شام بخر، من خسته ام و حال ندارم شام درست کنم. بعد از رسیدن زنه از شوهر میپرسه: واسه شام چی خریدی؟ شوهرش میگه: کوفت، زهرمار، درد بی درمون زنه میگه: خوب کاری کردی، ننت و خواهرت واسه شام […]

شادباش بخند – وقتی خانمت خیلی منطقی ازت میپرسه: نظرت در رابطه با قیافه فلان دختر چیه؟ تو اصلا نباید منطقی نظر بدی!! تو در تمام مواقع باید بگی اصلا درست ندیدمش عزیزم. همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد […]

دسته بندی لطیفه ها