شادباش بخند – معلم به دانش آموزاش میگه : بچه ها شما دلتون پاکه دعاکنید بارون بیاد. یکیشون که دلش پاک بود پا میشه میگه : ما اگه دلمون پاک بود تا حالا شما صد دفعه رفته بودی زیر تریلی😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند […]

دسته بندی لطیفه ها