شادباش به مادرزنش گفت : مادر جان این همه دعا و عبادت میکنی، چند درصد دعاهاتون مستجاب میشه؟میگه: 50 درصدمیگه از کجا فهمیدین؟مادرزنش با تبسم گفت: از خدا خواستم ، دامادم خرپول باشه،دامادم خر هست، اما پول نداره!!!! نتیجه اخلاقی :کلأ سر به سر مادرزن نذارید 🤣🤣 تبلیغات: اگر دوست […]

شادباش بخند – معلم به دانش آموزاش میگه : بچه ها شما دلتون پاکه دعاکنید بارون بیاد. یکیشون که دلش پاک بود پا میشه میگه : ما اگه دلمون پاک بود تا حالا شما صد دفعه رفته بودی زیر تریلی😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند […]

دسته بندی لطیفه ها