شادباش بخند – مرد به زنش گفت: تو چقدر زیبایی… زن گفت: مرسی عزیزم، کاش تو هم زیبا بودی تا من هم این را به تو می‌گفتم… مرد گفت: اشکالی نداره تو هم مثل من دروغ بگو…! 😳😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین […]

دسته بندی لطیفه ها