شادباش بخند – داشتم تلفنی با دختر خالم صحبت میکردم، گفت این استادمون انقد خنگه اصن باهاش حرف میزنم یه طوری میشم. گفتم چطوری؟ گفت خوبم تو چطوری؟! گفتم ببین یه طوری شدم!! گفت چطوری؟؟ گفتم خوبم تو چطوری؟فهمید موضوع چیه قطع کرد🤣 به ایستاگرام شادباش بخند بپیوندید: shadbash bekhand […]

دسته بندی لطیفه ها