شادباش بخند – حال دلت که خوب باشد؛همه دنیا به نظرت زیباستحال دلت که خوب باشد؛حتی می شوی همبازی بچه هاو چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد… امیدوارم لحظاتی که دارید شادباش بخند رو میبینید حال دلتون خوب باشه همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد […]

دسته بندی لطیفه ها