شادباش بخند – امروز با سر و صدای مامان بابام از خواب پریدم رفتم بیرون میپرسم چی شده !؟ بابام میگه من دیشب خواب دیدم یه زن دیگه گرفتم واسه مامانت تعریف کردم، اونم گیر داده باید همین الان بخوابی و طلاقش بدی😐😂 🔔 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با […]

دسته بندی لطیفه ها