مردآمریکایی: فرشتم چقدر خوشگل شدی انگلیسی: باربی من چقدر بهت میاد مرد فرانسوی: عشقم یکبار دیگه عاشقت شدم شادباش: من برم کارکنم پول دربیارم که تو بری .وه بریزی توی سرت همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه […]

شادباش بخند – شوهر همسایمون گل فروشه، وقتی میاد خونه بلندبلند زنشو صدا میکنه: مینای من نرگس من مریمم؟؟!! به شوهرم گفتم یاد بگیر؛ همسای۵ زنشو چه قشنگ صدا میکنه !! ار اکن به بعد شوهرم وقتی وارد خونه میشه صدام میکنه: سوهان روح من!! مته مغزم؛ چکش اعصاب من!! […]

دسته بندی لطیفه ها