شادباش بخند – منطق مامانم: اگر امروز بهت خوش گذشت، دیگه فردا نباید بهت خوش بگذره! یعنی اگر بگی حوصلم سر رفته، میگه مگه دیروز با دوستات بیرون نبودی؟! همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا […]

شادباش میزنه تو گوش دوستش، دوستش میگه از عمدی زدی یا شوخی؟ شادباش میگه از عمد!! دوستش میگه خوب کردی، اصلا حوصله شوخی نداشتم. همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس جدی […]

دسته بندی لطیفه ها