شادباش بخند – امروز ۱۵ آذر ماه روز حسابداره، جا داره روز حسابدار رو به مادرم که تو مهمونی میگفت: باشه رسیدیم خونه حسابتو می رسم ، و به بدترین حالت ممکن هم میرسید تبریک بگم.. همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ […]

دسته بندی لطیفه ها