شادباش بخند – زندگی ات را فدای حرف مردم نکن برخی از مردم، کتاب رایگان نمیخوانند چون رایگان است!! کتاب پولی هم نمی خوانند چون گران است!! فقط حرف می زنند چون مفت است همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را […]

دسته بندی لطیفه ها