شادباش بخند – یکی از جملاتی که میزبان بعد شام میگه تا مهمون ها شروع کنن به تعریف از غذاهاش 😂😂 ببخشید دیگه خوب نشده بود همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، […]

روزی شادباش داشت کشمش میخورد که یکی از دوستاش اومد گفت شادباش چه میخوری؟ شادباش گفت نهطرف گفت نه دیگه چیه این چه جوابیه؟ شادباش گفت مختصر جواب دادمطرف گفت یعنی چی مختصر جواب دادی؟ شادباش گفت اگر بگویم کشمش، خواهی گفت به منم بده و من هم خواهم گفت […]

شادباش بخند – ‏یکی از همکلاسی هام رو دعوت کردم خوابگاهپیژامه م رو اوردم و تعارف کردم که بپوشههمین که پاشو کرد تو از دستش در رفت گوزیدخواستم خجالت نکشه گفتم ناراحت نباش داداش گوز منه یادم رفت هیستوری پیژامه رو پاک کنمانقدر خندید بازم گوزیدگفت داداش کلا تنظیمات کارخانه […]

دسته بندی لطیفه ها