شادباش بخند – دیگه حرف ها و سنت های قدیمی بین مادرها از بین رفته به مادرم گفتم یه چی بیار بخوریم اومده میگه کوفت میقولی🤦🏻‍♂️😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، […]

دسته بندی لطیفه ها