شادباش بخند – تو پاساژها دقت کردینبعضی مردا دست خانومشونو میگیرن… چون اگه دستشو ول کنن میرن خرید میکنن.رمانتیک بنظر میرسه ولی در حقیقت حرکت اقتصادیه😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، […]

دسته بندی لطیفه ها