شادباش بخند – ‏یکی از آشناها می‌خواد بره مسافرت ، شوهرش رو تگ میکنه تو استوری اینستاش با این متن که “ عشقم بریم سفر ؟ “تو خونه نمیتونی اینو بهش بگی ؟ما هم حتما باید بدونیم که میخوای با شوشو جونت تا چند کیلومتر اونورتر بری؟🤦‍♂ به ایستاگرام شادباش […]

دسته بندی لطیفه ها