شادباش بخند – یه دورانی تفریحم این بود که هر موقع امتحان داشتیم از بغل دستیم میخواستم ماشین حسابشو بهم قرض بده تا طرف استرس برش داره که کدوم سوال ماشین حساب میخواد !فقط سری آخر که برای امتحان دین و زندگی درخواست کردم یارو تشنج کرد ؛دیگه گذاشتم کنار […]

دسته بندی لطیفه ها