شادباش بخند ﭘﺪﺭ : ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ مامانتو؟بچه: ﻫﺮ۲ﺗﺎﺗﻮﻥ ﭘﺪﺭ : ﺍﮔﻪ ﻣن ﺑﺮوﻡ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ مامانت ﺑﺮﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﻮ کجا ميري؟بچه : ﻓﺮﺍﻧﺴﻪﭘﺪﺭ : ﺧﻭب ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ مامانته ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ!بچه : ﻧﻪ ﻣن فرانسه رو ﺩﻭست ﺩﺍﺭﻡ.ﭘﺪﺭ : ﺍﮔﻪ ﻣن ﺑﺮﻡ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ مامانت ﺑﺮﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮ کجا […]

شادباش میره آمریکا خونه برادرش، استفاده از توالت فرنگی رو بلد نبودهیواشکی  یه گلدون پیدا میکنه و کارش رو انجام میده و خاک میریزه روشبعد از سه ماه برادرش بهش زنگ میزنهمیگه شادباش بگو کجا ریدی؟سه تا خونه عوض کردم هنوز بوی گندت میاد!!!@@ همیشه شاد باش و بخند، وب […]

دسته بندی لطیفه ها