شادباش بخند – تو خیابون میخواستم دوستم رو صدا بزنم به شوخی گفتم: هووو اسکول دیدم شونزده نفر برگشتن عقب این آمار واقعا نگران کننده هست   همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز […]

دسته بندی لطیفه ها