شادباش بخند – از وقتی خودم آشپزی میکنم می فهمم مادرم چه صبری داشته، من اگر غذا بپزم و یکی بگه من نمیخورم و اینا چیه و اینا.. یه جوری با پشت ملاقه میزنم تو دهنش که تا آخر عمر با نی آب بخوره!! همیشه شاد باش و بخند، وب […]

شادباش بخند – مامانم یه کانال اشپزی فرانسوی پیدا کرده همون چیزایی که قبلا میپخت رو میپزه فقط شمع روشن میکنه ما هم بجای دستت درد نکنه ننه میگیم مغسی ماما 😂😂😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد […]

دسته بندی لطیفه ها