شادباش بخند – دوستان توجه کنند من به خاطر “شب یلدا” چند شب نیستم، دارم میرم آرژانتین اگر کسی کارم داشت بیاد ضلع غربی میدان آرژانتین، اونجا هندونه بساط کردیم. همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب […]

دسته بندی لطیفه ها