شادباش بخند – من مامان‌بزرگم ۱۰۷ سالشه ۹ ساله داره دیالیز میشهصبح به صبحم رژشو سُرمَشو ادکلنشو‌ میزنه و روزشو شروع میکنهرمزش اینه فقط: هرچی رو که دوس نداره نمیشنوههرکی رو که دوس‌ نداره‌ نمیشناسه همین😅 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ […]

شادباش بخند – به آدم هایی که تنها میرن سینما، کافه و پارک زل نزنید. هیچ مشکل خاصی ندارن، فقط زودتر از شما به این درک رسیدن که تا آخر عمر تنها کسی که کنارته، خودتی همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ […]

دسته بندی لطیفه ها