شادباش بخند – رفتم جلو در خونه نامزدم بهش اس دادم: «عزیزم من رسیدم جلو در خونتونیه نیم ساعت منتظر موندم دیدم جواب نمیدهخلاصه بعد یه ساعت دوباره پیامی رو که دادم چک کردمدیدم س رسیدم رو نذاشتم هیچی دیگه الان خاطراتم رو مرور میکنم باهاش…😂😂😂 همیشه شاد باش و […]

شادباش بخند – ‏از معجزه های زبان فارسی اینه که این جمله رو هرجور بنویسی و بخونی یک معنی میده: باشه میام پسپس میام باشهمیام باشه پسباشه پس میامپس باشه میام به ایستاگرام شادباش بخند بپیوندید: shadbash bekhand (@shadbashbekhand.ir) • Instagram photos and videoss

شادباش بخند – ژاپنیه باعصبانیت به زنش میگه : هیین سا نو تیو کیشو چین شی.. زنش میگه : تو می سی ژانکو تو نو 😱 خوشم میاد همچین با دقت میخونیکه انگار اصلیتت ژاپنیهبه تلاشت ادامه بده تو میتونی 😂😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش […]

دسته بندی لطیفه ها