شادباش بخند – دخترا بیاین میخوام نصیحتتون کنم : هر وقت تو یه مهمونی یه خانومی ازتون پرسید چرا هنوز شوهر نکردی؟ بهش بگین : چون عشق اول و آخرم شوهر تو بود 😏تا باشه دیگه ازین فضولیاا نکنه 😆😋😋😝 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای […]

یک سوء تفاهم تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در آینده و پوشش های کامل بیمه حوادث و عمر برخوردار شوید بر روی تصویر زیر کلیک نمایید از وب سایت تامین آتیه بازدید فرمائید. ( جهت مشاوره می توانید با شماره […]

رفیقم زنگ زده بی مقدمه میپرسه میدونی قیمت نبات چنده؟ 😐 میگم : نه! چطور؟پرسید : نقل چی؟ گفتم : نه بابا نمیدونم! میخوای عروسی کنی؟ گفت : نه… 😐فقط می خواستم ثابت کنم خیلی خری! آخه از قدیم گفتن خر چه داند قیمت نقل و نبات!!! 😐 مردم بد […]

شادباش بخند – امروز با سر و صدای مامان بابام از خواب پریدم رفتم بیرون میپرسم چی شده !؟ بابام میگه من دیشب خواب دیدم یه زن دیگه گرفتم واسه مامانت تعریف کردم، اونم گیر داده باید همین الان بخوابی و طلاقش بدی😐😂 🔔 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با […]

شادباش بخند – بابام داشت با مگس کش، مگس میکشت ازش پرسیدم تا حالا چندتا کشتی؟ گفت ۵ تا، سه تا زن و دو تا مرد گفتم از کجا فهمیدی زن یا مرد بودن رو؟ گفت: دو تا به تلویزیون چسبیده بودن و سه تا به تلفن!! مدش گرم، واقعا […]

شادباش بخند – خانمه واسه همسرش فرستاده: دوستت ندارم به اندازه اقیانوس چون یک روز خشک میشه دوستت ندارم به اندازه خورشید چون یک روز خاموش میشه… دوستت ندارم به اندازه باران چون زود قطع میشه… دوستت دارم به اندازه روت چون هیچ وقت کم نمیشه تبلیغات: اگر دوست دارید […]

شادباش بخند – معتادی داشت به دختره تیکه مینداخت: قیافه ات بیشت هیکلت بیشت تیپت بیشت چشات بیست دختره گفت: برو گمشو آشغال عوضی …!!! معتاده گفت: ادب و انژباط شفر… تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از حقوق مستمری ماهانه در آینده و پوشش […]

شادباش بخند – یروز یه مشتری با بچش اومد تو مغازه،هر چی میدید میخواست،مامانش به من اشاره کرد بگو اینا فروشی نیست. بعد به بچش گفت عمو اینارو نمیفروشه،بچه هم نه گذاشت نه برداشت گفت عمو گوه خورده😶😶😶 تبلیغات: اگر دوست دارید همراه با سرمایه گذاری مطمئن برای آینده، از […]

شادباش ﺍﺯ ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ :ﺑﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻡ؟ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﮔﻔﺖ : ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ!!! شادباش ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺖ ﻓﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺶ ﮐﻨﯽ؟ﺍﻧﯿﺸﺘﻦ ﮔﻔﺖ : آﻫﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ.شادباش ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ […]

شادباش بخند – یه دورانی تفریحم این بود که هر موقع امتحان داشتیم از بغل دستیم میخواستم ماشین حسابشو بهم قرض بده تا طرف استرس برش داره که کدوم سوال ماشین حساب میخواد !فقط سری آخر که برای امتحان دین و زندگی درخواست کردم یارو تشنج کرد ؛دیگه گذاشتم کنار […]

دسته بندی لطیفه ها