شادباش بخند – خانم بسیار چاقی سوار اتوبوس شد، فضولی از سرنشینان فریاد زد: نمیدانستم این اتوبوس مخصوص فیل هاست! زن با خونسردی پاسخ داد: خیر آقای محترم….این اتوبوس مانند کشتی نوح است ؛فیلها و خرها با هم سوارش میشوند!🐴🐘😂😂🤚🏻👌🏻 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند […]

شادباش بخند – حال دلت که خوب باشد؛همه دنیا به نظرت زیباستحال دلت که خوب باشد؛حتی می شوی همبازی بچه هاو چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد… امیدوارم لحظاتی که دارید شادباش بخند رو میبینید حال دلتون خوب باشه همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد […]

شادباش بخند – بهترین و کاملترین شلوار در تمام طول تاریخ شلوار کردی بوده و هست. شما در عین حال که همه جاتو پوشوندی حس میکنی آزادترین موجود روی زمینی😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب […]

شادباش بخند – هر وقت خیلی نا امید میشم، میرم کارت ملی هوشمندم رو نگاه میکنم و میگم: خیلی ها همین رو هم ندارن، برو خدا رو شکر کن همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا […]

شادباش بخند – از پسری که عرضه نداره اخمتو باز کنه 😏 توقع نداشته باش که بختتو باز کنه یا خداااااا عجب جمله ای گفتم همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس […]

شادباش بخند – سوال عاشقانه شادباش از همسرشگلم از زندگی با من… مثل سگ پشیمونی یامثل خر داری کیف میکنی؟!😀😂 همیشه شاد باش و بخند، وب سایت شاد باش بخند قصد توهین به هیچ شخصیتی را ندارد و کلیه مطالب صرفا جنبه طنز دارند، پس جدی نگیرید و فقط شاد […]

دسته بندی لطیفه ها